Yaşam içerisinde kimi zaman maddi sıkıntılara girmemiz olağandır. Çünkü ekonomik yaşam gelgitlerle doludur. Pek çok kişi hayatının belli dönemlerinde maddi olanaksızlıklar yaşamıştır. Bu gibi durumlarda kendi kendine yetme imkanı bulamayan kişiler başka yollardan nakit para alma ihtiyacı duymakta ve bu konuda arayış içerisine girmektedirler. Nakit para takviyesi sağlamak için akla gelen ilk yer bankalar olmaktadır. Çünkü bankalar sundukları kredi olanakları ile pek çok kişinin parasal problemlerine çözüm olmaktadır.


Tefeci fiyatları Ana paranın %100 üne kadar çıkmaktadır.


Ancak bankalar her kredi talebine olumlu cevap verememekte, bazen ihtiyaç sahiplerinin kredi istemleri geri çevrilmektedir. Çünkü bankalar kredi notu yeterli seviyede olmayıp sicili de bozuk olan kişilere ya da kredi taksitlerini ödeyecek tutarda ve belgeleyebilecek nitelikte bir gelire sahip olmayanlara kredi verme yoluna gitmemektedir. Bu durumun sonucu olarak da zor durumdaki kişiler farklı çözüm yolları aramakta, aranan farklı yöntemler arasından bulunan bir diğer çözüm yolu da tefeciler olarak görülmektedir. Maddi sıkıntı çeken kişilerin çözüm bulamadıkları bu durumda tefecilere başvurabilmekte ve onlardan kredi alarak problemlerini çözmek istemektedirler.

tefecilerin para verme şartları

tefecilerin para verme şartları

Ne yazık ki tefeciler bir çözüm yolu olmamaktadır. Çünkü tefeciler işleyiş sistemi olarak zaten sıkıntıda olan insanların bu durumunu kullanarak haksız ve orantısız kazanç elde etmeyi belirlemişlerdir. Nakit ihtiyacı olan kişi hiçbir yasal dayanağı olmayan ve sözde hizmet veren tefecilere başvurmakta ve çözüm arayışı içerisine girmektedirler. Kanuni olarak da hiçbir yeri olmayan bu insanlar yüksek oranda kazanç ile verdiği paraları geri alma yolunda da etik ve yasal olmayan yöntemler denemekten de geri kalmamaktadırlar.

senetle kredi

Tefeci Adresleri – tefeci.net

Üstelik anlatılan nitelikteki bu tefecilere hemen hemen her yerde rastlamak mümkün olmakta ve ulaşılabilirlikleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu durum ekonomi piyasası ve adalet sistemi açısından oldukça tehlikeli bir durum olmakla beraber, bize düşen de yasal olmayan yollar ile haksız kazanç sağlamak isteyen bu ve benzeri kişilere prim vermeksizin her zaman legal yollardan çözüm olanakları aramaktır. Bu sayede hem kendimizi tehlikeye atmamış oluruz hem de tefecilerin sistemine de katkıda bulunmamış oluruz.