Senetler hayatımızı kolaylaştıran, malımızı ve kazancımızı garanti altına alan kıymetli evrak ve ticari bir belgedir. Hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde de olsa senet ile bir işi olacaktır. Bu nedenle senet ile ilgili birçok konunun kişiler tarafından bilinmesi gerekir.Senet konusunda bilinmesi gereken en önemli konu, senetlerin ödenme günleridir.

Genellikle Türkiye’de yaşayan vatandaşlar senet sahibi değil, senedi ödeyecek kesimdendir. Bu nedenle ilk olarak dikkat edilecek husus, senetlerin ödeme günlerini bilmek ve bu günler aşıldığında neler yapılacağını bilmektir.

Senetler düzenlenirken elbette bir vade tarihi belirtilmektedir. Vade tarihi taraflar tarafından iradi olarak belirlenmektedir. Senedin bu vade günü geldiğinde ödenmesi gerekir. Ödemenin yapılabileceği son gün, senette yazılan vade tarihidir. Lakin iş elbette burada bitmez. Senetlerin üzerinde “son ödeme günü” şeklinde bir ibare yoktur. Sadece vade tarihinin yazılabileceği bir alan vardır. Son ödeme günü olarak belirtilebilecek tarih, yine taraflar arasında belirlenebilir ve sözleşmeye ek madde olarak eklenebilir.

Senet ödemelerini senedin üzerinde yazan tarihte ödememiz gerekmektedir. Şayet ödenmezse, senet sahibi, borçlusuna protesto çekerek ihbar gönderebilir. Protesto, senedin ödenmesi gereken tarihi en az 2 gün geçtikten sonra çekilebilir.  Bu nedenle senetlerinizi geciktireceğiniz zamanlarda, karşı taraf ile anlaşmalı ve senet ödeme süresini uzatmalısınız. Hatta mümkünse bu uzatmayı da yazılı şekilde belgelemelisiniz.

Cumartesi Pazar Günü Ödenmeyen Senet Hangi Gün Ödenir?

Eğer ki bir senet vadesi, hafta sonuna denk getirilerek belirlenmiş ve fark edilmemişse, bu senedin yine de cumartesi günü ödenmesi gerekir. Yani senet hususunda hafta içi ve hafta sonu farkı öngörülmemiştir. Ancak ve ancak banka üzerinden EFT veya Havale durumları muhakkak ki söz konusu ise, senet ödeme günü iş gününe uzayacaktır.

Cumartesi gününe denk gelmiş bir senet elden ödenebilecek durumdaysa, bugünün hafta sonu olmasının herhangi bir mahsuru olmayacaktır. Fakat cumartesi günü ödenmesi gereken borç ödenmediyse senet sahibinin o an yapabileceği bir şey yoktur. İlk olarak borçlu ile anlaşma yoluna gidilebilir. Zira borçlunun bu senedi ödeyebileceği ekstra iki günü vardır. Yani bu borcu pazartesi de ödeyebilir. Fakat kişi borcunu pazartesi günü de ödemezse, senet sahibi artık protesto çekerek, borç sahibini ikaz edebilir, ihbar gönderebilir.

Senetleri Protesto Etme

Protesto işlemi borçlu tarafından da alacaklı tarafından da yapılabilecek bir işlemdir. Bankalar tarafından yapılan bu işlemin ehliyetinin olması için, borcun vade bitiminden itibaren iki gün boyunca ödenmemiş olması gerekir. Vade bitiminden sonraki 2. Günün mesai bitimine dek protesto hakkınız bulunmaktadır.

Protesto işleminde sizler bankaya bildirimde bulunduğunuzda, bankalar borçlu olan kişiye senedin vadesinin bittiğine dair bir belgeyi, borçlunun ikamet ettiği yerdeki bankaya gönderir. İkamet ettiği yerdeki banka şubesi de, bu belgeyi borçluya göndererek, senedinin vadesinin geldiğini ve ödeme yapması gerektiğini bildirir.

Protesto işlemi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Protesto İşleminin Kaldırılması

Protesto işlemini gerçekleştiren banka, senedin aslını alacaklı tarafa göndermektedir. Protesto işleminin kaldırılması iki şekilde gerçekleşmektedir:

  • Eğer borçlu borcunu senet bankadayken öderse, banka protestoyu kaldırır ve buna ilişkin bir belgeyi de Merkez Bankası’na gönderir. Aynı şekilde borçluya da protesto kaldırma yazısı verilir.
  • Eğer borçlu senedin aslı alacaklı tarafa teslim edildikten sonra ödeme yaparsa, bu durumda alacaklının bankadan protestonun kaldırılmasını talep etmesi gerekecektir. Yani bankalar bu durumda re ’sen işlem yapamayacaklardır.

Protesto işleminin kaldırılması son derece önemlidir. Çünkü protestonun varlığı Kredi Kayıt Bürosu tarafından bilinmekte ve işleme konulmaktadır. Dolayısıyla hakkında protesto çekilen borçlunun, protesto kalkmadığı müddetçe kredi notunu düşecektir. Ve ilerleyen günlerde kredi alabilme şansını da kaybedecektir. En iyi ihtimalle kefil ve ipotek gibi güvence unsurları olmadan kredi alma şansınız olmayacaktır.

Protesto edildiği halde bir senet ödenmezse, senet takibe alınır. Bu durumda yasal yaptırım süreci başlayacak ve uyarı kısmı sona erecektir. Yani icra yoluna başvurulacaktır.

senetle kredi

Tüm bu zorlu süreçlerden dolayı senetlerin ödeme günleri son derece önemlidir. Herhangi bir icra yoluna gidilmese dahi protesto çekilmesi bile sizler için kötü bir sicil oluşturur. Oluşturulan bu sicil yüzünden ilerleyen günlerde bankalar ile gerçekleştirmek istediğiniz finansal işlemlerin tümü bugünden sakat olarak doğacaktır.