Borç sözleşmesi adı üstünde bir tarafın bir diğerinden borç almak amacı ile imzaladığı belgedir. Bir kişi herhangi birinden borç almak istediğinde ya da birine borç vermek istediğinde aralarında kurulacak olan bu iradi borç ilişkisini belgelemek ve bu borcun verilmesinden ödenmesine kadar geçen sürecin koşullarını oluşturmak için bir sözleşme hazırlarlar.

Her sözleşme belli bir oranda bağlayıcıdır fakat borç sözleşmesi yazılı bir sözleşme olacağı için, yasalar önünde tam bir bağlayıcılığa sahiptir ve her bir maddesinden her iki tarafta borç ilişkisi sona erene dek sorumludur. Sözleşmenin yapılması borç veren tarafın da borç alan tarafında hukukumuz tarafından kendilerine verilen yasal haklarını korumalarına fayda sağlar ve hakların öğrenilmesi konusunda etkin bir işlev sunar.

Borç Sözleşmesinin Maddeleri Nasıl Olmalıdır?

Borç sözleşmesinin maddeleri taraflar arasında isteğe bağlı olarak belirlenir ve şekillendirilir. Her sözleşmenin belli bir taslağı bulunmaktadır. Dolayısıyla borç sözleşmesinin de belli bir taslağı bulunur fakat istenildiği ve taraflar anlaştığı taktirde yeni maddeler eklenebilir.

Borç sözleşmesine eklenecek olan maddeler net ifadeler kullanılarak oluşturulmaktadır.

Örneğin borcun ay başında ödenmesine karar verilen bir maddeyi ele alalım. Bu maddeden tarafların anladıkları farklı olabilir. Dolayısıyla taraflar ödeme zamanı tahakkuk ettiğinde anlaşmazlık yaşayabilirler. Borç veren tarafın ay başından anladığı ayın 1’i iken, borçlu kişi ay başından ayın 15’ini kastediyor olabilir. Dolayısıyla verdiğimiz örnekteki gibi çelişkili ifadelerin yer aldığı borç sözleşmeleri taraflara faydadan ziyade zarar sağlayacaktır. Bu nedenle yapılacak olanın ve istenenin en net biçimde ve tartışmaya kapalı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında hiçbir sözleşmenin konusu imkansız bir durumdan oluşamaz. Örneğin “Borçlu B borcunu şu tarihe kadar ödeyemezse, böbreğini bana satacaktır.” Gibi bir maddenin herhangi bir sözleşmede yer bulabilmesine imkan yoktur. Dolayısıyla sözleşmenin yasalara uygun ve yapılması imkansız olmayan maddelerden oluşması son derece önem taşır.

senetle kredi

Eğer bu şarta uygun olmayan bir sözleşmeye imza attıysanız bilmelisiniz ki, bu sözleşmenin yasalar önünde hiçbir bağlayıcılığı olmayacağı gibi bir de sözleşme baştan itibaren geçersiz sayılacaktır.